Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Vykup nemovitostí za hotové po celé ČR. Vykupujeme i zadlužené nemovitosti s exekucí. Vše potřebné pro sanace vlhkého zdiva svépomocí včetně sanační chemie a nářadí pro provedení sanace vlhkého zdiva svépomocí nakoupíte v našem e-shopu. Vymalování Vaší firmy či komerčního objektu zajistí malíři praha z firmy Atlantis ltd. Jídelní stůl, který se hodí do vašeho bytu.

Novostavby Ostrava a okolí naleznete na Reby.cz. Vybírejte z bytů a domů. Nabízíme dostupné parkování u letiště s dopravou přímo na letiště. Více naleznete na http://www.bytyprodejpraha.czStěhování pianina a klavírů za super ceny. Kvalitní a pevné podlahy pro váš byt či dům. Nabízíme levné vinylové podlahy v našem eshopu. Centrální vysavače Husky do každé firmy. Rekonstrukce koupelny, fotogalerie, inspirace najde na Biano.cz. Výroba reklamní plachty – montáž reklamy – pronájem plošiny Plzeň www.refinhome.cz.

Právní předpisy

 1. zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 2. zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem
 3. zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
 4. vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 344/92 Sb., č. 265/92 Sb.
 5. vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 344/92 Sb., č. 265/92 Sb.
 6. vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z Katastru nemovitostí ČR
 7. nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Výborné české matrace s dopravou zdarma. Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Matrace za nízké ceny najdete na e-shopu Kvalitni-matrace.eu.

Katastrální území

Nejmenší technická jednotka je katastrální území. Obec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce (některá v současné době nepatří do obce, ale do vojenského újezdu, ale to je napadáno jako protiústavní).

Bezpečné stěhování klavíru až k vám do bytu. Sconto nábytek nabízí kvalitní zboží, které si můžete prohlédnout v aktuálním Sconto nábytek katalogu.Předchozí evidence

Před katastrem nemovitostí existovala od roku 1964 tzv. Evidence nemovitostí. Tato evidence měla za hlavní cíl evidovat užívací a doplňkově vlastnické vztahy k nemovitostem.

Katastr nemovitostí nahlížení online je web obsahující užitečné informace. Nahlížení do katastru nemovitostí online pro každého. Mountfield je odborník na zahradní techniku, nábytek a bazény.

Části

 1. SGI – Soubor geografických informací
 2. SPI – Soubor popisných informací
 3. Souhrnné přehledy o půdním fondu
 4. Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI
 5. Sbírka listin

Principy katastru nemovitostí

 • právotvorný, konstitutivní princip → vklad
 • evidenční, deklaratorní princip → záznam
 • oznamovací, prenotační → poznámka

Zásady vedení

 1. zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.
 2. zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad
 3. zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů
 4. zásada legality – všechny zápisy v katastru nemovitostí jsou platné pokud jsou v souladu s danými zákony
 5. zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu
 6. zásada dobré víry – důvěra, že data v katastru nemovitostí jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)
 7. zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu katastru nemovitostí
 8. zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti

Předmět katastru nemovitostí

 1. katastrální území
 2. pozemky v podobě parcel
 3. budovy, byty a nebytové prostory
 4. rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory
 5. právní vztahy a věcná práva k nemovitostem

Obsah katastru nemovitostí

 1. geometrické a polohové určení parcel
 2. údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech
 3. údaje o právech k nemovitostem
 4. údaje o podrobném bodovém polohovém poli
 5. místní a pomístní názvosloví

Vedení katastru nemovitostí

Při vedení katastru nemovitostí dochází k těmto událostem:

 1. Změny (průběhu hranic katastrálního území, parcely, budovách, výměry, druhu pozemků, ochrany nemovitosti, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místního a pomístního názvosloví)
 2. Revize katastru nemovitostí
 3. Oprava chyb v katastru nemovitostí

Tyto stránky nejsou oficiální webovou prezentací Katastru nemovitostí a mají pouze informativní charakter.


Reklama:


Nábytek pro domov je super a levný. Vyberte si kvalitní podlahovou krytinu od prodejce AMADEO - podlahy Praha. Svítící tyčinky pro každou příležitost. Dále máme náramky, míče, nebo náušnice.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!